Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Smart specialisering

Smart specialisering är den regionalpolitiska ramen för innovationsbaserad tillväxt. Enkelt uttryckt fungerar Smart specialisering som en metod, ett verktyg och ett arbetssätt för att prioritera insatser och utvecklingsprojekt som stärker företagen, offentliga strukturer, forskningen och civilsamhället och i förlängningen Örebro läns attraktion- och konkurrenskraft.

Vad är Smart specialisering?

Smart specialisering är en modern innovations- och forskningsstrategi som grundas på två huvudsakliga delar.

  • En utvärdering av regionens styrkor och svagheter.
  • En process som bedrivs i nära samarbete med regionala intressenter.

Att arbeta med Smart specialisering syftar till att samla regionens aktörer för att skapa ett tydligt fokus för insatser och projekt – allt med målet att stärka vår konkurrenskraft.

Hur arbetar Region Örebro län med Smart specialisering?

I april 2017 antog Regionstyrelsen Örebroregionens Innovationsstrategi för Smart Specialisering. Strategin visar riktningen för det regionala innovationsarbetet och pekar ut de kunskapsområden där vi är övertygade att vår region har unika möjligheter att utveckla nya nischer för industriell och samhällelig utveckling. Utgångspunkten är kunskapsutveckling vid Örebro universitet som i förväntas kunna skapa nyttor för länets företag och för länets offentliga strukturer.

Dessa nyttor uppstår dock inte i ett vakuum. Forskningen, företag och innovationsaktörer måste tillsammans mobilisera för att få kraft i utvecklingsarbetet baserat på strategins prioriteringar.

Region Örebro läns uppgift

Vi vill tillsammans med övriga finansiärer och ägare av innovationssystemet stärka förutsättningarna för att just den kunskapsutveckling som sker inom dessa områden ska öka länets konkurrenskraft, effektivisera offentliga verksamheter, attrahera talanger och investeringar.

Region Örebro län finansierar därför ett antal större projekt och initiativ hos våra utvecklingsaktörer för att driva på denna utveckling och göra länet, dess aktörer och företag till intressanta partners i utvecklingsarbeten.

 

Kontakter

Kristina Eklöf

Områdeschef: Näringslivsutveckling

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 januari 2024