Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Anmälan - kommersiell kollektivtrafik

Blankett för anmälan om kommersiell kollektivtrafik

Vår busstrafik körs av olika trafikoperatörer som har både bussar och personal. Region Örebro län är också delägare i ett bussbolag, Svealandstrafiken, som kör stora delar av busstrafiken i länet.

Trafikföretag får bedriva kollektivtrafik på kommersiella villkor och får då ersättning för den trafik som körs enligt de avtal som tecknats i samband med upphandling. Du behöver först göra en anmälan till Region Örebro län som är den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Anmälan om kommersiell trafik

Anmälan till myndigheten ska lämnas skrifligt på blankett senast 21 dagar före trafikstart.

Anmälan skickas till följande adress:
Regionala kollektivtrafikmyndigheten
Region Örebro län
Box 1613 701 16 Örebro

eller på e-post regionen@regionorebrolan.se

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 november 2020