Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Synpunkter på din resa

Vi vill gärna veta om du har du synpunkter kring din resa med skolskjuts, serviceresa eller bussresa. Använd formuläret på Länstrafikens webb för smidigast hantering av ditt ärende.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 november 2020