Region Örebo county Region Örebo county
Search

Varuförsörjningen

Varuförsörjningen är ett samarbete mellan regionerna Dalarna, Västmanland, Sörmland, Uppsala och Örebro med syfte att förse vården och tandvården med förbrukningsartiklar av engångskaraktär. Detta görs dels genom upphandlingar och inköp, men även genom lagerhållning och distribution via en tredjepartsdistributör.

Information om aktuella upphandlingar

Did the content help you?

Last updated: Monday, May 3, 2021