Logo for the website Logo for the website

Regionarkivet

Regionarkivet förvarar Region Örebro läns, tidigare Örebro läns landsting, arkiverade handlingar från det att landstinget bildades 1863 fram till nutid. Du vänder dig till Regionarkivet för att få tillgång till exempelvis äldre patientjournaler (se specifikationer under fliken Patientjournal), betyg från landstingsdrivna skolor, protokoll eller information om länets vårdhistoria.

E-post

Regionarkivet

Telefon

019-602 73 53

Telefontid

Måndag - fredag 9-15
Lunch 12-13

Postadress

Regionservice
Regionarkivet
Box 1613
701 16 Örebro

Besöksadress

Regionarkivet
Södra Grev Rosengatan 15, Örebro

Besökstider

I rådande läge tar vi inte längre emot spontana besök utan hänvisar till vår telefon eller mail för tidbokning.

Telefon 019-602 73 53

E-post regionarkivet@regionorebrolan.se

 

Beställ arkiverade patientjournaler via 1177.se  

Du kan även ringa Regionarkivet, 019-602 73 53.

Hos Regionarkivet finns äldre patientjournaler, se lista nedan.

Nyare journaler finns digitalt och begärs ut hos den verksamhet där du fått din behandling. Kontakta då den aktuella verksamheten och be att få en kopia på din journal. Det kan du göra via 1177 eller genom att direkt ta kontakt med den aktuella verksamheten.

Patientjournaler hos Regionarkivet:

 • Barnhälsovårdsjournaler (BVC-journaler)
 • Patientjournaler från vårdcentraler - fram till och med cirka år 2000.
 • Patientjournaler från USÖ/RSÖ och Lindesbergs lasarett - fram till och med 1986.
 • Patientjournaler från Karlskoga lasarett – avlidna fram till och med 2003.
 • Patientjournaler från psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och habilitering - fram till cirka 2010.
 • Patientjournaler från äldre nedlagda vårdverksamheter, som till exempel sjukstugor, sanatorier och epidemisjukstugor.
 • Barnhemsakter
 • Patientjournaler från nedlagda privatkliniker och ej längre verksamma privatläkare 

Sekretess

Vi gör alltid en sekretessprövning om uppgifterna är yngre än sjuttio år. Sekretess för patientjournaler är sjuttio år från anteckningsdatumet och innebär att uppgifterna är hemliga för andra personer än den som uppgifterna berör. När sekretessen upphör efter sjuttio år är det fritt att lämna ut journalerna.

Du har oftast rätt att få ut din egen journal. 

Om du vill läsa en annan persons patientjournal så behöver du ett samtycke från den person som journalen handlar om. Även om personen är avliden gäller sekretessen men närstående till den avlidne kan få ta del av journalen efter sekretessprövning.

Skicka eller hämta ut journalkopior

 • Brev - Regionarkivet skickar kopior av din patientjournal hem till dig med rekommenderad post.
 • 1177 - få dina journalkopior digitalt
 • Hämta kopior på patientjournal - hämta kopiorna på din patientjournal på Regionarkivet mot att du visar din legitimation.

Regionarkivet skickar inte uppgifter som innehåller sekretess via e-post.

Kopiekostnad

Nio sidor är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor, därefter 2 kronor per sida enligt regionens fastställda taxa. Kostnaden faktureras.

Betyg och andra skolhandlingar

Regionarkivet har betyg och andra skolhandlingar från de skolor som Örebro läns landsting varit huvudman för, från de åren landstinget var huvudman. Det är bland annat Alnängsskolan, Kvinnerstaskolan, Vårdhögskolan, Fellingsbro folkhögskola och Örebro folkhögskola.

Administrativa handlingar

På Regionarkivet finns administrativa handlingar som protokoll, verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser, trycksaker och handlingar från projekt och utredningar arkiverade från de flesta av regionens verksamheter som finns idag eller som har funnits sen Örebro läns landsting bildades 1863.

Beställ arkiverade handlingar längst ned på denna sida i formuläret. 

Arkiven som finns i Regionarkivet består av originalhandlingar vilket innebär att de är unika och finns bara i ett exemplar. De innehåller mycket intressant som du kan ta del av. De flesta administrativa handlingar omfattas inte av sekretess utan att fria att ta del av för vem som helst. För handlingar från hälso- och sjukvården är sekretessen 70 år.

Skolelever i grundskolan, gymnasiet och studenter upp till och med B-nivå på universitetet får inte ta del av sekretessbelagda handlingar. Men eftersom Regionarkivet hanterar handlingar från 1800-talet och framåt så har sekretessen upphört för en stor mängd handlingar från hälso- och sjukvården och det är fritt att läsa dem och använda dem till uppsatser och annan forskning.

För dig som går på gymnasiet, studerar på universitet, är lärare eller forskare har vi tagit fram olika ämnesförslag till uppsatser och projektarbeten där vi listat arkiv som du kan använda.

Om du har några frågor eller funderingar om ämnena eller arkiven så får du gärna höra av dig till oss på Regionarkivet.

Forskare på minst C-nivå på universitetet kan få tillgång till handlingar som är yngre än 70 år. Men då måste Regionarkivet skriva ett villkor med förbehåll mellan studenten och Regionarkivet.

Du som student ska också kunna styrka din utbildningstillhörighet och lämna kontaktuppgifter till handledare.

Regionarkivet tar gärna emot grupper på studiebesök. Vi berättar om vår verksamhet och visar prov på dokument från olika tidsperioder ur arkiven.

Skolklasser, studenter från universitetet, föreningar och andra grupper är varmt välkomna att höra av sig. Ett studiebesök beräknas vara ca en och en halvtimme och är kostnadsfritt.

Kontakta Regionarkivet för att boka ett besök.

Offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges fyra grundlagar och är den som reglerar offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen innebär att du har rätt till insyn och att ta del av Region Örebro läns allmänna handlingar om de inte innehåller sekretess.

Offentlighetsprincipen och sekretess – kortfattat om lagstiftningen

Beställning av arkiverad handling

Vilken typ av handling söker du?*

Om beställningen avser skolbetyg eller intyg från utbildning

Om beställningen avser annan handling än skolbetyg

Jag godkänner att en kostnad kan tillkomma
På vilket sätt vill du ta del av handlingen?*

Did the content help you?

Last updated: Thursday, March 11, 2021