Logo for the website Logo for the website

Handlingar och protokoll

Här hittar du handlingar och protokoll för Region Örebro läns politiska organisation. Du kan läsa om vilka frågor som kommer tas upp på nästa sammanträde och vilka beslut som regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnderna fattat.

Kallelse, föredragningslista och handlingar för regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnder publiceras en vecka innan sammanträdet.
Protokollen publicerar vi när de är justerade, godkända.

Vänlig kontakta diariet om du söker äldre handlingar.

 

Kungörelse RF 2021-12-07 (pdf, 340kB)
Kungörelse RF 2021-10-05 (pdf, 366kB)
Kungörelse RF 2021-06-21--22 (pdf, 431kB)
Kungörelse RF 2021-04-14 (pdf, 1187kB)
Kungörelse RF 2020-09-24 (pdf, 379kB)
Kungörelse RF 2020-06-17 (pdf, 308kB)
Kungörelse RF 2020-03-31 (pdf, 130kB)
Kallelse RF 2021-12-07_Del2 (pdf, 8881kB)
Kallelse RF 2021-12-07_Del1 (pdf, 10150kB)
Kallelse RF 2021-10-05_Del6 (pdf, 8723kB)
Kallelse RF 2021-10-05_Del5 (pdf, 10005kB)
Kallelse RF 2021-10-05_Del4 (pdf, 10157kB)
Kallelse RF 2021-10-05_Del3 (pdf, 10143kB)
Kallelse RF 2021-10-05_Del2 (pdf, 9840kB)
Kallelse RF 2021-10-05_Del1 (pdf, 9922kB)
Kallelse RF 2021-06-21--22 Del 3 (pdf, 10211kB)
Kallelse RF 2021-06-21--22 Del 2 (pdf, 10243kB)
Kallelse RF 2021-06-21--22 Del 1 (pdf, 8915kB)
Kallelse RF 2021-04-14_Del3 (pdf, 7435kB)
Kallelse RF 2021-04-14_Del2 (pdf, 8193kB)
Kallelse RF 2021-04-14_Del1 (pdf, 8163kB)
Kallelse RF 2021-02-11_Del3 (pdf, 5835kB)
Kallelse RF 2021-02-11_Del2 (pdf, 10207kB)
Kallelse RF 2021-02-11_Del1 (pdf, 8919kB)
Kallelse RF 2020-11-11--12_Del3 (pdf, 4582kB)
Kallelse RF 2020-11-11--12_Del2 (pdf, 8204kB)
Kallelse RF 2020-11-11--12_Del1 (pdf, 7744kB)
Kallelse RF 2020-09-24_Del5 (pdf, 9004kB)
Kallelse RF 2020-09-24_Del4 (pdf, 10111kB)
Kallelse RF 2020-09-24_Del3 (pdf, 8344kB)
Kallelse RF 2020-09-24_Del2 (pdf, 10146kB)
Kallelse RF 2020-09-24_Del1 (pdf, 10247kB)
Kallelse RF 2020-06-17_Del8 (pdf, 1393kB)
Kallelse RF 2020-06-17_Del7 (pdf, 3579kB)
Kallelse RF 2020-06-17_Del6 (pdf, 10647kB)
Kallelse RF 2020-06-17_Del5 (pdf, 1976kB)
Kallelse RF 2020-06-17_Del4 (pdf, 7203kB)
Kallelse RF 2020-06-17_Del3 (pdf, 11113kB)
Kallelse RF 2020-06-17_Del2 (pdf, 10920kB)
Kallelse RF 2020-06-17_Del1 (pdf, 8487kB)
Kallelse RF 2020-03-31 (pdf, 7051kB)
Kallelse RF 2020-02-13 (pdf, 10494kB)

Kallelse RS 2022-02-02_Del5 (pdf, 4064kB)
Kallelse RS 2022-02-02_Del4 (pdf, 9902kB)
Kallelse RS 2022-02-02_Del3 (pdf, 10198kB)
Kallelse RS 2022-02-02_Del2 (pdf, 10074kB)
Kallelse RS 2022-02-02_Del1 (pdf, 8621kB)
Kallelse RS 2021-12-21_Del4 (pdf, 1208kB)
Kallelse RS 2021-12-21_Del3 (pdf, 10224kB)
Kallelse RS 2021-12-21_Del2 (pdf, 10039kB)
Kallelse RS 2021-12-21_Del1 (pdf, 10228kB)
Kallelse RS 2021-11-23_Del3 (pdf, 8328kB)
Kallelse RS 2021-11-23_Del2 (pdf, 10225kB)
Kallelse RS 2021-11-23_Del1 (pdf, 9949kB)
Kallelse RS 2021-10-27_Del6 (pdf, 2040kB)
Kallelse RS 2021-10-27_Del5 (pdf, 9584kB)
Kallelse RS 2021-10-27_Del4 (pdf, 10219kB)
Kallelse RS 2021-10-27_Del3 (pdf, 10205kB)
Kallelse RS 2021-10-27_Del2 (pdf, 10180kB)
Kallelse RS 2021-10-27_Del1 (pdf, 10209kB)
Kallelse RS 2021-10-04 (pdf, 440kB)
Kallelse RS 2021-09-21 (pdf, 10864kB)
Kallelse RS 2021-08-31_Del8 (pdf, 7608kB)
Kallelse RS 2021-08-31_Del7 (pdf, 10193kB)
Kallelse RS 2021-08-31_Del6 (pdf, 9637kB)
Kallelse RS 2021-08-31_Del5 (pdf, 10235kB)
Kallelse RS 2021-08-31_Del4 (pdf, 10159kB)
Kallelse RS 2021-08-31_Del3 (pdf, 9967kB)
Kallelse RS 2021-08-31_Del2 (pdf, 9545kB)
Kallelse RS 2021-08-31_Del1 (pdf, 9946kB)
Kallelse RS 2021-06-11 Del4 (pdf, 2388kB)
Kallelse RS 2021-06-11 Del3 (pdf, 8037kB)
Kallelse RS 2021-06-11 Del2 (pdf, 8155kB)
Kallelse RS 2021-06-11 Del1 (pdf, 8123kB)
Kallelse RS 2021-05-25_Del6 (pdf, 4698kB)
Kallelse RS 2021-05-25_Del5 (pdf, 8179kB)
Kallelse RS 2021-05-25_Del4 (pdf, 8021kB)
Kallelse RS 2021-05-25_Del3 (pdf, 8207kB)
Kallelse RS 2021-05-25_Del2 (pdf, 8234kB)
Kallelse RS 2021-05-25_Del1 (pdf, 8142kB)
Kallelse RS 2021-04-29 (pdf, 13319kB)
Kallelse RS 2021-03-22_Del6 (pdf, 3606kB)
Kallelse RS 2021-03-22_Del5 (pdf, 8192kB)
Kallelse RS 2021-03-22_Del4 (pdf, 8184kB)
Kallelse RS 2021-03-22_Del3 (pdf, 8183kB)
Kallelse RS 2021-03-22_Del2 (pdf, 8222kB)
Kallelse RS 2021-03-22_Del1 (pdf, 8189kB)
Kallelse RS 2021-02-18 (pdf, 8755kB)
Kallelse RS 2021-01-26 (pdf, 6731kB)
Kallelse RS 2020-11-26 (pdf, 12804kB)
Kallelse RS 2020-10-20_Del4 (pdf, 5917kB)
Kallelse RS 2020-10-20_Del3 (pdf, 10236kB)
Kallelse RS 2020-10-20_Del2 (pdf, 10135kB)
Kallelse RS 2020-10-20_Del1 (pdf, 10167kB)
Kallelse RS 2020-09-10_Del8 (pdf, 2655kB)
Kallelse RS 2020-09-10_Del7 (pdf, 10043kB)
Kallelse RS 2020-09-10_Del6 (pdf, 10197kB)
Kallelse RS 2020-09-10_Del5 (pdf, 10170kB)
Kallelse RS 2020-09-10_Del4 (pdf, 4859kB)
Kallelse RS 2020-09-10_Del3 (pdf, 10247kB)
Kallelse RS 2020-09-10_Del2 (pdf, 10242kB)
Kallelse RS 2020-09-10_Del1 (pdf, 8638kB)
Kallelse RS 2020-08-26_Del5 (pdf, 1111kB)
Kallelse RS 2020-08-26_Del4 (pdf, 10180kB)
Kallelse RS 2020-08-26_Del3 (pdf, 9533kB)
Kallelse RS 2020-08-26_Del2 (pdf, 10130kB)
Kallelse RS 2020-08-26_Del1 (pdf, 9956kB)
Kallelse RS 2020-06-17 (pdf, 1246kB)
Kallelse RS 2020-06-09 (pdf, 720kB)
Kallelse RS 2020-05-26 (pdf, 10425kB)
Kallelse RS 2020-04-29 (pdf, 9342kB)
Kallelse RS 2020-03-30 (pdf, 13435kB)
Kallelse RS 2020-02-27 (pdf, 9336kB)
Kallelse RS 2020-01-28_Del4 (pdf, 4392kB)
Kallelse RS 2020-01-28_Del3 (pdf, 5126kB)
Kallelse RS 2020-01-28_Del2 (pdf, 5089kB)
Kallelse RS 2020-01-28_Del1 (pdf, 5029kB)

Protokoll Regionstyrelsen 2021-12-21 (pdf, 2624kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-11-23 (pdf, 6980kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-10-27 (pdf, 3501kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-10-04 (pdf, 500kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-09-21 (pdf, 4614kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-08-31 (pdf, 2422kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-08-31, §§ 196, 205, 207 (pdf, 508kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-06-11 (pdf, 2265kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-06-11, §184 (pdf, 386kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-05-25 (pdf, 13353kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-04-29 (pdf, 9704kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-04-29, §87 (pdf, 1543kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-03-22 (pdf, 2218kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-03-22, §48 (pdf, 3719kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-02-18 (pdf, 10635kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-12-21 (pdf, 3750kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-11-26 (pdf, 1140kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-10-20_Del4 (pdf, 7103kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-10-20_Del3 (pdf, 8027kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-10-20_Del2 (pdf, 8056kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-10-20_Del1 (pdf, 7939kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-09-10_§152 (pdf, 1550kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-09-10 (pdf, 1550kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-08-26 (pdf, 7058kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-06-17 (pdf, 1558kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-06-09 (pdf, 9496kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-05-26 (pdf, 8622kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-04-29 (pdf, 7996kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-03-30 (pdf, 1165kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-03-30, §70 (pdf, 892kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-02-27 (pdf, 1936kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-01-28 (pdf, 14691kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-01-26 (pdf, 9142kB)

Reviderad Kallelse med handlingar RS AU 2021-04-20 (pdf, 1466kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2022-01-20 (pdf, 818kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-12-14 (pdf, 933kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-10-19 (pdf, 1224kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-09-14 (pdf, 951kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-08-24 (pdf, 8081kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-06-01 - Del 4 (pdf, 3096kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-06-01 - Del 3 (pdf, 7585kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-06-01 - Del 2 (pdf, 10134kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-06-01 - Del 1 (pdf, 2861kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-05-18 (pdf, 4033kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-03-16 (pdf, 14983kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-02-09 (pdf, 1515kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-01-19 (pdf, 4776kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-12-14_Reviderad (pdf, 5300kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-11-17 (pdf, 1639kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-10-15 Del 2 (pdf, 4694kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-10-15 Del 1 (pdf, 8118kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-09-01 Del 3 (pdf, 4475kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-09-01 Del 2 (pdf, 9648kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-09-01 Del 1 (pdf, 8150kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-08-18 (pdf, 3335kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-06-02 (pdf, 15139kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-05-19 (pdf, 8668kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-05-19 Reviderad (pdf, 270kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-04-21 (pdf, 4986kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-04-21 Reviderad (pdf, 11774kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-03-24 Reviderad (pdf, 8218kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-02-12 (pdf, 3418kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-01-20 (pdf, 2426kB)

Protokoll HSN 2021-12-01 (pdf, 1644kB)
Protokoll §137 HSN 2021-12-01 (pdf, 297kB)
Protokoll HSN 2021-10-28 (pdf, 2409kB)
Protokoll §107 HSN 2021-10-28 (pdf, 275kB)
Protokoll §105 HSN 2021-10-28 (pdf, 282kB)
Protokoll HSN 2021-09-29 (pdf, 2063kB)
Protokoll §94 HSN 2021-09-29 (pdf, 303kB)
Protokoll HSN 2021-08-30 (pdf, 1474kB)
Protokoll §81-82 HSN 2021-08-30 (pdf, 370kB)
Protokoll §80 HSN 2021-08-30 (pdf, 576kB)
Protokoll §76 HSN 2021-08-30 (pdf, 273kB)
Protokoll HSN 2021-06-10 (pdf, 2170kB)
Protokoll HSN 2021-06-10 §58 (pdf, 1017kB)
Protokoll HSN 2021-04-28 §43, §45 (pdf, 1328kB)
Protokoll HSN 2021-04-28 (pdf, 6711kB)
Protokoll HSN 2021-03-17 (pdf, 10746kB)
Protokoll HSN 2020-12-09 §133-135 (pdf, 820kB)
Protokoll HSN 2021-01-14 (pdf, 856kB)
Protokoll HSN 2021-02-12 (pdf, 5716kB)
Protokoll HSN 2021-01-22 (pdf, 5466kB)
Protokoll HSN 2021-01-22 §7 (pdf, 963kB)
Protokoll HSN 2020-11-04 (pdf, 7310kB)
Protokoll HSN 2020-11-04, §§117-118 (pdf, 1234kB)
Protokoll HSN 2020-05-20, §69 (pdf, 971kB)
Protokoll HSN 2020-08-27 (pdf, 1650kB)
Protokoll HSN 2020-06-16 (pdf, 3353kB)
Protokoll HSN 2020-09-30 (pdf, 11155kB)
Protokoll HSN 2020-02-26 (pdf, 9774kB)
Protokoll HSN 2020-03-20 (pdf, 5264kB)
Protokoll HSN 2020-03-30, §49 (pdf, 1199kB)
Protokoll HSN 2020-04-16, §61 (pdf, 936kB)
Protokoll HSN 2020-04-16 (pdf, 5067kB)
Protokoll HSN 2020-05-20 (pdf, 4278kB)
Protokoll HSN 2020-06-16, §76 (pdf, 1359kB)
Protokoll HSN 2020-01-22 (pdf, 14130kB)
Protokoll HSN 2020-02-26, §38 (pdf, 1042kB)
Protokoll HSN 2020-01-22, §19 (pdf, 1239kB)

Kallelse210421_Del4 (pdf, 14407kB)
Kallelse210421_Del3 (pdf, 15205kB)
Kallelse210421_Del2 (pdf, 14321kB)
Kallelse210421_Del1 (pdf, 15326kB)
Kallelse SNB 2021-12-08 (pdf, 79880kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnden 20211007 (pdf, 35447kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-17 (pdf, 3509kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-10 (pdf, 4827kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-12-02 (pdf, 3338kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-23_Del8 (pdf, 7258kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-23_Del7 (pdf, 8128kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-23_Del6 (pdf, 7972kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-23_Del5 (pdf, 8016kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-23_Del4 (pdf, 8128kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-23_Del3 (pdf, 8192kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-23_Del2 (pdf, 6884kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-23_Del1 (pdf, 8158kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-08-24 (pdf, 13196kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-03-18_Del3 (pdf, 4168kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-03-18_Del2 (pdf, 14254kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-03-18_Del1 (pdf, 9038kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-02-12 (pdf, 13872kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-01-22_Del4 (pdf, 10983kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-01-22_Del3 (pdf, 14701kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-01-22_Del2 (pdf, 13678kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-01-22_Del1 (pdf, 15241kB)
Kallelse samhällsbyggnad 210902 (pdf, 28138kB)
Kallelse samhällsbyggnad 2021-05-19_Del4 (pdf, 1656kB)
Kallelse samhällsbyggnad 2021-05-19_Del3 (pdf, 12130kB)
Kallelse samhällsbyggnad 2021-05-19_Del2 (pdf, 12043kB)
Kallelse samhällsbyggnad 2021-05-19_Del1 (pdf, 12207kB)
Kallelse samhällsbyggnad 2021-06-23 (pdf, 10849kB)
Kallelse 2022-01-19 (pdf, 17178kB)
Kallelse 2021-11-10 (pdf, 12401kB)

Protokoll SN 2022-01-18 (pdf, 742kB)
Protokoll SN 2021-12-09 (pdf, 1404kB)
Protokoll SN 2021-11-09 (pdf, 1087kB)
Protokoll SN 2021-11-09 §63 (pdf, 269kB)
Protokoll SN 2021-10-13 (pdf, 726kB)
Protokoll SN 2021-09-06 (pdf, 1082kB)
Protokoll SN 2021-09-06 §48 (pdf, 240kB)
Protokoll SN 2021-09-06 §47 (pdf, 215kB)
Protokoll SN 2021-06-15 (pdf, 766kB)
Protokoll SN 2021-06-15 §36 (pdf, 374kB)
Protokoll SN 2021-05-18 (pdf, 4651kB)
Protokoll SN 2021-05-18 §28 (pdf, 1241kB)
Protokoll SN 2021-04-20 (pdf, 2263kB)
Protokoll SN 2021-04-20 §20 (pdf, 739kB)
Protokoll SN 2021-03-16 (pdf, 2169kB)
Protokoll SN 2021-02-16 (pdf, 1964kB)
Protokoll SN 2021-01-19 (pdf, 4974kB)
Protokoll SN 2021-01-19 §2 (pdf, 1179kB)
Protokoll SN 2020-12-15 (pdf, 4383kB)
Protokoll SN 2020-11-10 (pdf, 1832kB)
Protokoll SN 2020-09-29 (pdf, 3448kB)
Protokoll SN 2020-09-29 § 77 (pdf, 1006kB)
Protokoll SN 2020-09-29 § 76 (pdf, 749kB)
Protokoll SN 2020-08-25 (pdf, 3611kB)
Protokoll SN 2020-06-16 (pdf, 4986kB)
Protokoll SN 2020-06-16 §60 (pdf, 741kB)
Protokoll SN 2020-06-16 §59 (pdf, 519kB)
Protokoll SN 2020-06-16 §58 (pdf, 734kB)
Protokoll SN 2020-06-16 §57 (pdf, 717kB)
Protokoll SN 2020-06-16 §56 (pdf, 252kB)
Protokoll SN 2020-06-16 §54 (pdf, 260kB)
Protokoll SN 2020-05-18 (pdf, 3393kB)
Protokoll SN 2020-04-28 (pdf, 3497kB)
Protokoll SN 2020-03-24 (pdf, 4847kB)
Protokoll SN 2020-03-24 §34 (pdf, 943kB)
Protokoll SN 2020-03-24 §33 (pdf, 919kB)
Protokoll SN 2020-03-24 §31 (pdf, 961kB)
Protokoll SN 2020-02-26 (pdf, 7024kB)
Protokoll SN 2020-01-21 (pdf, 5804kB)

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 20, 2021