Logo for the website Logo for the website

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen leder och samordnar det politiska arbetet inom Region Örebro län. I regionstyrelsen sitter politiker som är valda av regionfullmäktige. De kommer både från den politiska majoriteten och från oppositionen.

Regionstyrelsen har ansvar för de övergripande regionala utvecklingsfrågorna. De ansvarar också för att strategiskt planera för en hållbar utveckling för Region Örebro län och att följa upp hur verksamheten klarar sina mål.

Regionstyrelsen ansvarar även för den ekonomiska förvaltningen och för att förbereda ärenden till regionfullmäktige.

Handlingar och protokoll

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Andreas Svahn Socialdemokraterna Ordförande 1
Behcet Barsom Kristdemokraterna Vice ordförande 2
Sebastian Cehlin Moderata Samlingspartiet 2:e vice ordförande 3
Karin Sundin Socialdemokraterna Ledamot 4
Per Eriksson Socialdemokraterna Ledamot 5
Nina Höijer Socialdemokraterna Ledamot 6
Joakim Carlsson Socialdemokraterna Ledamot 7
Irén Lejegren Socialdemokraterna Ledamot 8
Charlotta Englund Centerpartiet Ledamot 9
Anna Nordqvist Moderata Samlingspartiet Ledamot 10
Willhelm Sundman Liberalerna Ledamot 11
Mats Gunnarsson Miljöpartiet de Gröna Ledamot 12
Elin Jensen Sverigedemokraterna Ledamot 13
Patrik Nyström Sverigedemokraterna Ledamot 14
Jihad Menhem Vänsterpartiet Ledamot 15
Carina Dahl Socialdemokraterna Ersättare 16
Zaki Habib Socialdemokraterna Ersättare 17
Gunnel Kask Socialdemokraterna Ersättare 18
Azra Prepic Socialdemokraterna Ersättare 19
Inga-Lill Bergensten Kristdemokraterna Ersättare 20
Sven-Erik Sahlén Kristdemokraterna Ersättare 21
Charlotte Edberger Centerpartiet Ersättare 22
Lars-Göran Zetterlund Centerpartiet Ersättare 23
Oskar Svärd Moderata Samlingspartiet Ersättare 24
Pär-Ove Lindqvist Moderata Samlingspartiet Ersättare 25
Birgitta Malmberg Liberalerna Ersättare 26
Monika Aune Miljöpartiet de Gröna Ersättare 27
Gunilla Fredriksson Sverigedemokraterna Ersättare 28
Fredrik Dahlberg Sverigedemokraterna Ersättare 29
Jessica Carlqvist Vänsterpartiet Ersättare 30

Contacts

Sekreterare

Kristina Berglund

Enhetschef Nämndadministration

Did the content help you?

Last updated: Monday, February 7, 2022