Region Örebo county Region Örebo county
Search

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen leder och samordnar det politiska arbetet inom Region Örebro län. I regionstyrelsen sitter politiker som är valda av regionfullmäktige. De kommer både från den politiska majoriteten och från oppositionen.

Regionstyrelsen har ansvar för de övergripande regionala utvecklingsfrågorna. De ansvarar också för att strategiskt planera för en hållbar utveckling för Region Örebro län och att följa upp hur verksamheten klarar sina mål.

Regionstyrelsen ansvarar även för den ekonomiska förvaltningen och för att förbereda ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsen ansvarar även för att bereda och besluta i frågor som berör infrastruktur för transporter och kommunikation, samhällsplanering samt bereda ärenden för beslut i regionfullmäktige.

Handlingar och protokoll

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Andreas Svahn Socialdemokraterna Ordförande 1
Charlotta Englund Centerpartiet Vice ordförande 2
Sebastian Cehlin Moderata Samlingspartiet 2:e vice ordförande 3
Nina Höijer Socialdemokraterna Ledamot 4
Joakim Carlsson Socialdemokraterna Ledamot 5
Jenny Steen Socialdemokraterna Ledamot 6
Kristine Andersson Socialdemokraterna Ledamot 7
Behcet Barsom Kristdemokraterna Ledamot 8
Lars-Göran Zetterlund Centerpartiet Ledamot 9
Anna Nordqvist Moderata Samlingspartiet Ledamot 10
Erik Baecklund Moderata Samlingspartiet Ledamot 11
Elin Jensen Sverigedemokraterna Ledamot 12
Patrik Nyström Sverigedemokraterna Ledamot 13
Willhelm Sundman Liberalerna Ledamot 14
Jessica Carlqvist Vänsterpartiet Ledamot 15
Patrik Renberg Socialdemokraterna Ersättare 16
Carina Oskarsson Socialdemokraterna Ersättare 17
Theres Andersson Socialdemokraterna Ersättare 18
Viktor Tullgren Socialdemokraterna Ersättare 19
Lisa Örneus Kristdemokraterna Ersättare 20
Magnus Lagergren Kristdemokraterna Ersättare 21
Frank Tholfsson Centerpartiet Ersättare 22
Anna Stark Moderata Samlingspartiet Ersättare 24
Cecilia Askerskär Philipsson Moderata Samlingspartiet Ersättare 25
Anna Ragén Moderata Samlingspartiet Ersättare 26
Gunilla Fredriksson Sverigedemokraterna Ersättare 27
Jan Murman Sverigedemokraterna Ersättare 28
Karin Mäki-Kala Liberalerna Ersättare 29
Rolf Östman Vänsterpartiet Ersättare 30

Contacts

Sekreterare

Kristina Berglund

Enhetschef Nämndadministration

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 2, 2023