Logo for the website Logo for the website

Kristdemokraterna

  • 070 398 15 72 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Rådet för funktionshinderfrågor, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020