Region Örebo county Region Örebo county
Search

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott ansvarar för att besluta och bereda uppdrag som hälso- och sjukvårdsnämnden har lämnat över till arbetsutskottet.

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Jenny Steen Socialdemokraterna Ordförande 1
Anna Blomquist Kristdemokraterna Vice ordförande 2
Elin Jensen Sverigedemokraterna 2:e vice ordförande 3
Anna Gunnarsson Centerpartiet Ledamot 4
Anna Nordqvist Moderata Samlingspartiet Ledamot 5
Maria Karlsson Socialdemokraterna Ersättare 6
Erica Gidlöf Kristdemokraterna Ersättare 7
Ingvar Ernstson Centerpartiet Ersättare 8
Anna Stark Moderata Samlingspartiet Ersättare 9
Patrik Nyström Sverigedemokraterna Ersättare 10

Contacts

Sekreterare

Maria Boström

Nämndsekreterare

Did the content help you?

Last updated: Monday, February 26, 2024