Logo for the website Logo for the website
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2022-01-2022-12
Capio Läkargruppen AB, Bolag ersättare 2022-01-2023-05
Folktandvårdsnämnd, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2019-01-2022-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2022-11-2026-10
Specifikt samverkansråd skola, utbildning och kompetensförsörjning, Övrigt ledamot Degerfors kommun 2019-01-2022-12
Samverkansnämnd för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Övrigt ersättare 2022-01-2022-12
Specifikt samverkansråd kultur, Övrigt ledamot Degerfors kommun 2019-01-2022-12
Regionråd, Övrigt oppositionsråd 2022-01-2022-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ersättare 2022-01-2023-05
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ersättare 2022-01-2022-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2022-01-2022-12
Mälardalsrådets rådsmöte, Övrigt ersättare 2022-01-2023-05
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020