Region Örebo county Region Örebo county
Search

Moderata Samlingspartiet

  • 076 721 20 69 (Mobile)
  • 0196027419 (Work)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Övrigt ersättare 2023-01-2026-12
Capio Läkargruppen AB, styrelse, Bolag ersättare 2023-06-2027-05
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2023-01-2026-12
Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2023-01-2026-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2022-11-2026-10
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige, Övrigt ersättare 2023-01-2026-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Mälardalsrådet, Övrigt ersättare 2023-06-2027-05
Regionråd, Övrigt oppositionsråd 2023-01-2026-12
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ersättare 2023-06-2027-05
Regionstyrelsens personalutskott, Politisk organisation ersättare 2023-02-2026-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020