Logo for the website Logo for the website

Valberedning, regionfullmäktiges

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Nina Höijer Socialdemokraterna Ordförande 1
Charlotta Englund Centerpartiet Vice ordförande 2
Anna Nordqvist Moderata Samlingspartiet 2:e vice ordförande 3
Bo Rudolfsson Kristdemokraterna Ledamot 4
Gunilla Fredriksson Sverigedemokraterna Ledamot 5
Rolf Östman Vänsterpartiet Ledamot 6
Fredrik Askhem Liberalerna Ledamot 7
Peter Springare Örebropartiet Ledamot 8
Rolf Karlsson Socialdemokraterna Ersättare 9
Emilia Molin Centerpartiet Ersättare 10
Eje Cesar Kristdemokraterna Ersättare 11
Kristian Berglund Moderata Samlingspartiet Ersättare 12
Anders Ramnerup Sverigedemokraterna Ersättare 13
Anna Lilja Vänsterpartiet Ersättare 14
Willhelm Sundman Liberalerna Ersättare 15
Robert Stenberg Örebropartiet Ersättare 16

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, November 9, 2022