Logo for the website Logo for the website
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Patientnämnd, Politisk organisation ordförande 2023-01-2026-12
Miljö- och naturvårdsråd, Länsstyrelsens, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Politiska sekreterare, Övrigt Politisk sekreterare 2023-01-2026-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ersättare 2022-11-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020