Logo for the website Logo for the website

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott ansvarar för att besluta och bereda uppdrag som regionstyrelsen har lämnat över till arbetsutskottet.

Arbetsutskottet ska på uppdrag av regionstyrelsen besluta i följande ärenden om de inte är av strategisk betydelse:

 • Utveckla och samordna Region Örebro läns övergripande personalpolitik
 • Ansvara för pensionsfrågor
 • Ansvara för regionövergripande förhandlingar som gäller frågor i arbetsrättslagstiftning mellan Region Örebro län som arbetsgivare och medarbetarna
 • Ansvara för regionövergripande personalredovisning, löneredovisning, befattningsredovisning och löne- och personalstatistik
 • Tolka bestämmelser om anställningsvillkor och formulera föreskrifter och anvisningar till verksamheterna
 • Fullgöra arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter gällande arbetsrättslagstiftning
 • Ansvara för jämställdhetsfrågor inom Region Örebro läns organisation

Regionstyrelsens arbetsutskott ansvarar också för att bereda ärenden och frågor som regionfullmäktige eller regionstyrelsen ska ta beslut om:

 • Strategiska personal-och arbetsgivarärenden
 • LOV (Lagen om valfrihetssystem), Hälsoval och tandvårdsfinansiering (vuxentandvård)
 • Strategiska bolags- och ägarfrågor
 • Strategiska ekonomiärenden, serviceärenden och ägarärenden

Arbetsutskottet fungerar även som styrgrupp för större projekt inom Region Örebro län.

Handlingar och protokoll

 

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Andreas Svahn Socialdemokraterna Ordförande 1
Magnus Lagergren Kristdemokraterna Vice ordförande 2
Patrik Nyström Sverigedemokraterna 2:e vice ordförande 3
Charlotta Englund Centerpartiet Ledamot 4
Sebastian Cehlin Moderata Samlingspartiet Ledamot 5
Nina Höijer Socialdemokraterna Ersättare 6
Anna Blomquist Kristdemokraterna Ersättare 7
Lars-Göran Zetterlund Centerpartiet Ersättare 8
Anna Nordqvist Moderata Samlingspartiet Ersättare 9
Elin Jensen Sverigedemokraterna Ersättare 10

Contacts

Sekreterare

Kristina Berglund

Enhetschef Nämndadministration

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 31, 2023