Region Örebo county Region Örebo county
Search

Socialdemokraterna

  • 072-2027404 (Mobile)
  • 019-6022733 (Work)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott, Politisk organisation ordförande 2023-01-2026-12
Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg, Övrigt ordförande 2023-01-2026-12
Specifikt samverkansråd för folkhälsa, Övrigt ersättare 2023-01-2026-12
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation vice ordförande 2023-01-2026-12
Regionråd, Övrigt Regionråd 2023-01-2026-12
Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige, Övrigt ersättare 2023-01-2026-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ersättare 2024-02-2027-05
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ersättare 2024-01-2026-12

Did the content help you?

Last updated: Sunday, January 1, 2023