Logo for the website Logo for the website
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Andreas Svahn Socialdemokraterna Regionråd 1
Irén Lejegren Socialdemokraterna Regionråd 3
Nina Höijer Socialdemokraterna Regionråd 4
Behcet Barsom Kristdemokraterna Regionråd 5
Charlotta Englund Centerpartiet Regionråd 6
Sebastian Cehlin Moderata Samlingspartiet Oppositionsråd 7
Anna Nordqvist Moderata Samlingspartiet Oppositionsråd 8
Willhelm Sundman Liberalerna Oppositionsråd 9
Mats Gunnarsson Miljöpartiet de Gröna Oppositionsråd 10
Elin Jensen Sverigedemokraterna Oppositionsråd 11
Patrik Nyström Sverigedemokraterna Oppositionsråd 12
Jihad Menhem Vänsterpartiet Oppositionsråd 13

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, March 22, 2022