Logo for the website Logo for the website
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Presidiegrupp för samverkan mellan Örebro universitet och Region Örebro län om medicinsk utbildning och forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården, Övrigt ledamot 2022-01-2022-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2022-01-2022-12
Samrådsgrupp avseende universitetssjukvård, Region Uppsala län och Region Örebro län, Politisk organisation ledamot 2022-01-2022-12
Mälardalsrådets rådsmöte, Övrigt ledamot 2020-07-2023-05
Samverkansnämnd för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Övrigt ledamot 2020-07-2022-12
Planerings- och organisationskommitté, regionstyrelsens, Politisk organisation ledamot 2022-01-2022-12
Nätverket hälsa och demokrati, Övrigt ersättare 2020-07-2022-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ledamot 2022-01-2023-05
Pensionärsråd, Politisk organisation ledamot 2022-01-2022-12
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ledamot 2022-01-2022-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot 2022-01-2022-12
Regionråd, Övrigt oppositionsråd 2022-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020