Logo for the website Logo for the website

Moderata Samlingspartiet

  • 073 679 74 65 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Capio Läkargruppen AB, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2020-07-2022-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2020-07-2022-10
Mälardalsrådets rådsmöte, Övrigt ledamot 2020-07-2023-05
Samverkansnämnd för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Övrigt ledamot 2020-07-2022-12
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2020-07-2022-12
Nätverket hälsa och demokrati, Övrigt ersättare 2020-07-2022-12
Regionråd, Övrigt oppositionsråd 2020-07-2022-12
Länsgården fastigheter AB, styrelse, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ersättare 2020-07-2022-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2020-07-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020