Logo for the website Logo for the website

Sammanträdesdagar 2022

Här hittar du sammanträdesdagar för Region Örebro läns politiska organ.

 • 15 februari
 • 28 april
 • 20-21 juni
 • 7 oktober
 • 8 november
 • 7 december

 • 2 februari
 • 2 mars
 • 6-7 april
 • 1 juni
 • 17 juni
 • 31 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 29 november
 • 21 december

 • 20 januari
 • 16 februari
 • 22 mars
 • 19 april
 • 17 maj
 • 7 juni
 • 18 augusti
 • 15 september
 • 14 oktober
 • 15 november
 • 9 december

 • 14 januari
 • 18 februari
 • 24 mars
 • 10 maj
 • 14 juni
 • 6 september
 • 4 oktober
 • 10 november
 • 13 december

 • 14 februari
 • 8 april
 • 13 juni
 • 9 september
 • 19 oktober
 • 8 december

 • 7 februari
 • 25 maj
 • 6 september
 • 14 november

 • 21 januari
 • 10 februari
 • 16 mars
 • 27 april
 • 16 juni
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 9 november
 • 5 december

 • 9 februari
 • 23 mars
 • 5 maj
 • 2 juni
 • 1 september
 • 26 oktober
 • 12 december

 • 8 februari
 • 8 april
 • 10 juni
 • 9 september
 • 28 oktober
 • 9 december

 • 19 januari
 • 10 februari
 • 30 mars
 • 4 maj
 • 15 juni
 • 8 september
 • 10 oktober
 • 11 november
 • 14 december

 • 19 januari
 • 17 februari
 • 17 mars
 • 20 april
 • 18 maj
 • 16 juni
 • 1 september
 • 6 oktober
 • 10 november
 • 8 december

 • 18 januari
 • 18 februari
 • 16 mars
 • 25 april
 • 16 maj
 • 13 juni
 • 8 september
 • 12 oktober
 • 9 november
 • 14 december

 • 9 februari
 • 9 mars
 • 11 maj
 • 14 september
 • 19 oktober
 • 23 november

 • 27 januari
 • 14 mars
 • 5 maj
 • 9 september
 • 20 oktober
 • 1 december

 • 1 februari
 • 10 mars
 • 24 maj
 • 13 september
 • 18 oktober
 • 24 november

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, December 21, 2021