Logo for the website Logo for the website

Region Örebro läns förvaltnings AB

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Andreas Svahn Socialdemokraterna Ordförande 1
Torbjörn Ahlin Centerpartiet Vice ordförande 2
Willhelm Sundman Liberalerna 2:e vice ordförande 3
Behcet Barsom Kristdemokraterna Ledamot 4
Ola Karlsson Moderata Samlingspartiet Ledamot 5
Karin Sundin Socialdemokraterna Ersättare 6
Irén Lejegren Socialdemokraterna Ersättare 7
Sven-Erik Sahlén Kristdemokraterna Ersättare 8
Sebastian Cehlin Moderata Samlingspartiet Ersättare 9
Mats Gunnarsson Miljöpartiet de Gröna Ersättare 10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020