Region Örebo county Region Örebo county
Search

Sverigedemokraterna

  • 070 211 22 62 (Mobile)
  • 0196027031 (Work)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2023-01-2026-12
Regionstyrelsens personalutskott, Politisk organisation ledamot 2023-02-2026-12
Partiföreträdare, Övrigt Partiföreträdare 2023-01-2026-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Regionråd, Övrigt oppositionsråd 2023-01-2026-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ersättare 2023-06-2027-05
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020