Logo for the website Logo for the website

Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Ewa Sundkvist Kristdemokraterna Ordförande 1
Azra Prepic Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Cecilia Albertsson Moderata Samlingspartiet 2:e vice ordförande 3
Patrik Renberg Socialdemokraterna Ledamot 4
Lena Berglund Socialdemokraterna Ledamot 5
Ingvar Ernstson Centerpartiet Ledamot 6
Linda Brunzell Moderata Samlingspartiet Ledamot 7
Birgitta Malmberg Liberalerna Ledamot 8
Gunilla Fredriksson Sverigedemokraterna Ledamot 9
Dan Dahlén Socialdemokraterna Ersättare 10
Erica Gidlöf Kristdemokraterna Ersättare 11
Anna Gunnarsson Centerpartiet Ersättare 12
Monika Klockars Moderata Samlingspartiet Ersättare 13
Andreas Tranderyd Miljöpartiet de Gröna Ersättare 14

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020