Logo for the website Logo for the website
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Beredning för närsjukvård, Politisk organisation ledamot 2021-12-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, December 8, 2021