Region Örebo county Region Örebo county
Search

Inger Högström-Westerling

Moderata Samlingspartiet

  • 070 266 09 99 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Kulturnämnd, Politisk organisation ledamot 2024-02-2026-12
Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2024-04-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020