Logo for the website Logo for the website

Inger Högström-Westerling

Moderata Samlingspartiet

  • 070 266 09 99 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering, Politisk organisation ersättare 2019-02-2022-12
Förvaltningsrätten i Karlstad, Jurymän och nämndemän nämndeman 2020-01-2023-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020