Logo for the website Logo for the website

Sverigedemokraterna

  • 070 424 68 07 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Patientnämnd, Politisk organisation ledamot 2020-11-2022-12
Förvaltningsrätten i Karlstad, Jurymän och nämndemän nämndeman 2020-01-2023-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2019-05-2022-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020