Region Örebo county Region Örebo county
Search
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020