Region Örebo county Region Örebo county
Search
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
NTF Sörmland, Örebro län, Östergötland, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Kollektivtrafiknämnd, Politisk organisation vice ordförande 2023-01-2026-12
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation vice ordförande 2023-01-2026-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ledamot 2023-06-2027-05
Politisk grupp för fördjupat tematiskt arbete under 2023-2024 (Mälardalsrådet) representant 2023-01-2026-12
Länstrafiken Örebro AB, styrelse, Bolag ledamot 2023-06-2027-05
Mälardalstrafik AB, styrelse, Bolag ersättare 2023-06-2027-05
Tåg i Bergslagen AB, styrelse, Bolag ersättare 2023-06-2027-05
Regionstyrelsen, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020