Logo for the website Logo for the website
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Hjälmarens vattenvårdsförbund, ombud, Övrigt ombud 2019-01-2022-12
Samhällsbyggnadsnämnd, Politisk organisation vice ordförande 2019-01-2022-12
Svensk kollektivtrafik, ombud, Övrigt ersättare 2019-06-2023-05
Länstrafiken Örebro AB, styrelse, Bolag vice ordförande 2019-06-2023-05
Mälardalstrafik AB, styrelse, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Tåg i Bergslagen AB, styrelse, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Oslo-Stockholm 2.55 AB, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020