Logo for the website Logo for the website

Länstrafiken Örebro AB, styrelse

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Nina Höijer Socialdemokraterna Ordförande 1
Magnus Lagergren Kristdemokraterna Vice ordförande 2
Pär-Ove Lindqvist Moderata Samlingspartiet 2:e vice ordförande 3
Lars-Göran Zetterlund Centerpartiet Ledamot 4
Fredrik Askhem Liberalerna Ledamot 5
Solweig Oscarsson Socialdemokraterna Ersättare 6
Björn Junaeus Kristdemokraterna Ersättare 7
Inga-Lill Andersson Centerpartiet Ersättare 8
Ronnie Erhard Moderata Samlingspartiet Ersättare 9
Joakim Sundqvist Miljöpartiet de Gröna Ersättare 10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020