Logo for the website Logo for the website

Centerpartiet

  • 070 670 35 96 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Örebro läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ordförande 2019-01-2022-12
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala, Övrigt ersättare 2020-01-2023-12
Förvaltningsrätten i Karlstad, Jurymän och nämndemän nämndeman 2020-01-2023-12
Regional tillväxtnämnd, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020