Region Örebo county Region Örebo county
Search
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), ombud, Bolag ombud 2023-01-2026-12
Tåg i Bergslagen AB, styrelse, Bolag ledamot 2023-06-2027-05
Transitio AB, ombud, Bolag ersättare 2023-06-2027-05
Mälardalstrafik AB, styrelse, Bolag ledamot 2023-06-2027-05
Kollektivtrafiknämnd, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10
Länstrafiken Örebro AB, styrelse, Bolag ledamot 2023-06-2027-05
Demokratiberedning, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12

Did the content help you?

Last updated: Saturday, October 8, 2022