Region Örebo county Region Örebo county
Search

Cecilia Askerskär Philipsson

[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro, Övrigt ersättare 2023-01-2026-12
Politisk grupp för fördjupat tematiskt arbete under 2023-2024 (Mälardalsrådet) representant 2023-01-2026-12
Länstrafiken Örebro AB, styrelse, Bolag ersättare 2023-06-2027-05
Kollektivtrafiknämnd, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ersättare 2023-10-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Saturday, October 15, 2022