Region Örebo county Region Örebo county
Search

Socialdemokraterna

  • 072 0853410 (Mobile)
  • 0196027423 (Work)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Mälardalstrafik AB, styrelse, Bolag ledamot 2023-06-2027-05
Oslo-Stockholm 2.55 AB, Bolag ledamot 2023-06-2027-05
Tåg i Bergslagen AB, styrelse, Bolag ordförande 2023-06-2027-05
Länstrafiken Örebro AB, styrelse, Bolag ledamot 2023-06-2027-05
Kollektivtrafiknämnd, Politisk organisation ordförande 2023-01-2026-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ordförande 2022-11-2026-10
Regionråd, Övrigt Regionråd 2023-01-2026-12
Mälardalsrådet, Övrigt ersättare 2023-06-2027-05
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Regionstyrelsens personalutskott, Politisk organisation ersättare 2024-02-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020