Logo for the website Logo for the website
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Oslo-Stockholm 2.55 AB, Bolag ledamot 2019-06-2023-05
Samhällsbyggnadsnämnd, Politisk organisation ordförande 2019-01-2022-12
Tåg i Bergslagen AB, styrelse, Bolag ledamot 2019-06-2023-05
Länstrafiken Örebro AB, styrelse, Bolag ordförande 2019-06-2023-05
Svensk kollektivtrafik, ombud, Övrigt ombud 2019-06-2023-05
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ordförande 2022-11-2026-10
Mälardalstrafik AB, styrelse, Bolag ledamot 2019-06-2023-05
Trafikcenter Scantec AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
Coompanion kooperativ utveckling Örebro län, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Regionråd, Övrigt Regionråd 2019-01-2022-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020