Region Örebo county Region Örebo county
Search

Sverigedemokraterna

  • 070 510 91 31 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Réseau Européen des Villes et Régions de l´Economie Sociale, Övrigt ersättare 2023-01-2026-12
Regional tillväxtnämnd, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2023-01-2026-12
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2023-01-2026-12
Central Sweden, ägarråd, Övrigt representant 2023-06-2027-05
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ledamot 2023-06-2027-05
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12
Regionråd, Övrigt oppositionsråd 2023-01-2026-12
Mälardalsrådet, Övrigt ledamot 2023-06-2027-05
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020