Logo for the website Logo for the website

Sverigedemokraterna

  • 070 510 91 31 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Mälardalsrådets rådsmöte, Övrigt ledamot 2019-06-2023-05
Regionråd, Övrigt oppositionsråd 2019-02-2022-12
Regional tillväxtnämnd, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2019-02-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020