Region Örebo county Region Örebo county
Search

Regional tillväxtnämnd

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Charlotta Englund Centerpartiet Ordförande 1
Joakim Carlsson Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Patrik Nyström Sverigedemokraterna 2:e vice ordförande 3
Yvonne Nilsson Socialdemokraterna Ledamot 4
Rolf Karlsson Socialdemokraterna Ledamot 5
Carina Oskarsson Socialdemokraterna Ledamot 6
Håkan Stålbert Kristdemokraterna Ledamot 7
Bo Rudolfsson Kristdemokraterna Ledamot 8
Magnus Storm Centerpartiet Ledamot 9
Anna Ragén Moderata Samlingspartiet Ledamot 10
Monica Thyresjö Moderata Samlingspartiet Ledamot 11
Carola Sunesson Sverigedemokraterna Ledamot 12
Fredrik Dahlberg Sverigedemokraterna Ledamot 13
Lars Hultkrantz Liberalerna Ledamot 14
Katja Ollila Vänsterpartiet Ledamot 15
Håkan Bergström Socialdemokraterna Ersättare 16
Linda Torége Socialdemokraterna Ersättare 17
Nafih Mawlod Socialdemokraterna Ersättare 18
Joel Olsson Kristdemokraterna Ersättare 19
Per Mellqvist Centerpartiet Ersättare 20
Milian Olavssønn Snekkerbakken Moderata Samlingspartiet Ersättare 21
Amanda Lindgren Moderata Samlingspartiet Ersättare 22
Torbjörn Appelqvist Moderata Samlingspartiet Ersättare 23
Calle Andersson Sverigedemokraterna Ersättare 24

Did the content help you?

Last updated: Sunday, January 1, 2023