Logo for the website Logo for the website

Centerpartiet

  • 070 611 50 96 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Göta Hovrätt, Jurymän och nämndemän nämndeman 2021-12-2023-12
Specifikt samverkansråd skola, utbildning och kompetensförsörjning, Övrigt ersättare Lindesberg kommun 2019-01-2022-12
Specifikt samverkansråd kultur, Övrigt ledamot Lindesberg kommun 2021-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020