Logo for the website Logo for the website
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond, styrelse, Fonder och stiftelser ledamot 2019-01-2022-12
Länsgården fastigheter AB, styrelse, Bolag ledamot 2021-12-2023-05
Regional tillväxtnämnd, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020