Region Örebo county Region Örebo county
Search
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Regional tillväxtnämnd, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12
Specifikt samverkansråd för folkhälsa, Övrigt ledamot Lekeberg kommun 2024-05-2026-12

Did the content help you?

Last updated: Sunday, January 1, 2023