Logo for the website Logo for the website

Lars-Göran Zetterlund

Centerpartiet

  • 070 642 64 79 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Samordningsförbundet Norra Örebro län, SOFINT, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Länsgården fastigheter AB, styrelse, Bolag ledamot 2019-06-2023-05
Länstrafiken Örebro AB, styrelse, Bolag ledamot 2019-06-2023-05
Samhällsbyggnadsnämnd, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020