Logo for the website Logo for the website

Lars-Göran Zetterlund

[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Storregionalt godstransportråd (Mälardalsrådet), Övrigt representant 2023-01-2026-12
Samordningsförbundet Norra Örebro län, SOFINT, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Politisk grupp för fördjupat tematiskt arbete under 2023-2024 (Mälardalsrådet) representant 2023-01-2026-12
Servicenämnd, Politisk organisation vice ordförande 2023-01-2026-12
Regionstyrelsens personalutskott, Politisk organisation vice ordförande 2023-02-2026-12
Länstrafiken Örebro AB, styrelse, Bolag ledamot 2019-06-2023-05
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020