Logo for the website Logo for the website
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ordförande 2022-11-2022-12
Healthy Cities Sverige, Övrigt representant 2021-08-2022-12
Specifikt samverkansråd för folkhälsa, Övrigt ordförande 2020-09-2022-12
Örebro Läns Flygplats AB, representanter vid aktieägaremöte, Bolag ersättare 2020-09-2023-05
Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg, Övrigt ersättare 2020-09-2022-12
Planerings- och organisationskommitté, regionstyrelsens, Politisk organisation ledamot 2020-09-2022-12
Örebro Läns Flygplats AB, ombud, Bolag ersättare 2020-09-2023-05
Regionstyrelsen, Politisk organisation vice ordförande 2020-09-2022-12
Mälardalsrådets rådsmöte, Övrigt ledamot 2020-09-2023-05
Partiföreträdare, Övrigt Partiföreträdare 2020-09-2022-12
Nätverket hälsa och demokrati, Övrigt ersättare 2020-09-2022-12
Samverkansnämnd för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Övrigt ersättare 2020-09-2022-12
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ledamot 2020-09-2022-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot 2020-09-2022-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ledamot 2020-09-2023-05
Regionråd, Övrigt Regionråd 2020-09-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020