Region Örebo county Region Örebo county
Search
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Partiföreträdare, Övrigt Partiföreträdare 2023-01-2026-12
Regionråd, Övrigt oppositionsråd 2023-01-2026-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ersättare 2024-02-2026-10
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Saturday, October 15, 2022