Region Örebo county Region Örebo county
Search
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Regionstyrelsens personalutskott, Politisk organisation ordförande 2023-02-2026-12
Jämställdhetsråd, Länsstyrelsens, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Örebro läns slöjdförening, styrelse, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Regional tillväxtnämnd, Politisk organisation vice ordförande 2023-01-2026-12
Specifikt samverkansråd skola, utbildning och kompetensförsörjning, Övrigt ersättare 2023-01-2026-12
Central Sweden, ägarråd, Övrigt representant 2023-06-2027-05
Hopajola Örebro län, styrelse, Övrigt ersättare 2023-01-2026-12
Regionråd, Övrigt Regionråd 2023-01-2026-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020