Logo for the website Logo for the website

Socialdemokraterna

  • 070 337 26 00 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Örebro läns slöjdförening, styrelse, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Kommunala tillgänglighetsrådet i Örebro kommun, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Servicenämnd, Politisk organisation vice ordförande 2019-01-2022-12
Pensionärsråd, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Rådet för funktionshinderfrågor, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020