Region Örebo county Region Örebo county
Search
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Beredning för nära vård, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2023-01-2026-12
Kulturnämnd, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2023-08-2026-12
Partiföreträdare, Övrigt Partiföreträdare 2023-08-2026-12
Mälardalsrådet, Övrigt ledamot 2023-10-2027-05
Regionråd, Övrigt oppositionsråd 2023-08-2026-12
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ledamot 2023-08-2026-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2023-08-2026-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ersättare 2023-08-2026-10
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020