Logo for the website Logo for the website
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
AER kommitté regional tillväxt, Övrigt representant 2019-01-2022-12
Central Sweden, ägarråd, Övrigt representant 2019-06-2023-05
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2021-01-2022-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag 2:e vice ordförande 2021-01-2023-05
Regional tillväxtnämnd, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2019-01-2022-12
Partiföreträdare, Övrigt Partiföreträdare 2021-01-2022-12
Planerings- och organisationskommitté, regionstyrelsens, Politisk organisation ledamot 2021-01-2022-12
Regionråd, Övrigt oppositionsråd 2021-01-2022-12
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ledamot 2020-11-2022-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2021-01-2022-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ersättare 2022-11-2026-10
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020