Logo for the website Logo for the website

Socialdemokraterna

  • 070 524 22 66 (Mobile)
  • 0196027409 (Work)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Länsgården fastigheter AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
Partiföreträdare, Övrigt Partiföreträdare 2023-01-2026-12
Länstrafiken Örebro AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
Svealandstrafiken AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
Capio Läkargruppen AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
Örebro Läns Flygplats AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
Landstingsbolaget Örebro län AB, Bolag ordförande 2019-06-2023-05
Tåg i Bergslagen AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
LFF Service AB (Läkemedelsförsäkringen), Bolag ombud 2020-09-2023-05
Regionråd, Övrigt Regionråd 2023-01-2026-12
Mälardalstrafik AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
Transitio AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
Inera AB (1177), ombud, Bolag ombud 2023-01-2026-12
Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), ombud, Bolag ombud 2023-01-2026-12
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Varuförsörjningsnämnd, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Länstrafiken Mälardalen AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
Länsteatern Örebro AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
Central Sweden, ägarråd, Övrigt representant 2019-06-2023-05
Regionstyrelsen, Politisk organisation ordförande 2023-01-2026-12
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ordförande 2023-01-2026-12
Örebro Läns Flygplats AB, representanter vid aktieägaremöte, Bolag representant 2019-06-2023-05
Oslo-Stockholm 2.55 AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
Mälardalsrådets rådsmöte, Övrigt ledamot 2019-06-2023-05
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ordförande 2019-06-2023-05
Trafikcenter Scantec AB, styrelse, Bolag ledamot 2019-06-2023-05
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, October 18, 2022