Logo for the website Logo for the website

Socialdemokraterna

  • 070 524 22 66 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Länsgården fastigheter AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
Länstrafiken Örebro AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
Svealandstrafiken AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
Capio Läkargruppen AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
Örebro Läns Flygplats AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
Landstingsbolaget Örebro län AB, Bolag ordförande 2019-06-2023-05
Tåg i Bergslagen AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
LFF Service AB (Läkemedelsförsäkringen), Bolag ombud 2020-09-2023-05
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Mälardalstrafik AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
Transitio AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
Pensionärsråd, Politisk organisation ordförande 2019-01-2022-12
Alfred Nobel Science Park - styrelse, Övrigt ledamot 2019-06-2023-05
Partiföreträdare, Övrigt Partiföreträdare 2019-01-2022-12
Planerings- och organisationskommitté, regionstyrelsens, Politisk organisation ordförande 2019-01-2022-12
Samhällsråd T, Övrigt representant 2019-01-2022-12
Presidiegrupp för samverkan mellan Örebro universitet och Region Örebro län om medicinsk utbildning och forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), ombud, Bolag ombud 2019-01-2022-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ordförande 2019-01-2022-12
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ordförande 2019-01-2022-12
Länstrafiken Mälardalen AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
Länsteatern Örebro AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
Samverkansnämnd för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Central Sweden, ägarråd, Övrigt representant 2019-06-2023-05
Örebro Läns Flygplats AB, representanter vid aktieägaremöte, Bolag representant 2019-06-2023-05
Oslo-Stockholm 2.55 AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
Mälardalsrådets rådsmöte, Övrigt ledamot 2019-06-2023-05
Regionråd, Övrigt Regionråd 2019-01-2022-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ordförande 2019-01-2022-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ordförande 2019-06-2023-05
Trafikcenter Scantec AB, styrelse, Bolag ledamot 2019-06-2023-05
Specifikt samverkansråd för folkhälsa, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020