Logo for the website Logo for the website
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Kommunala tillgänglighetsrådet i Örebro kommun, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Hopajola Örebro län, ombud, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering, Politisk organisation vice ordförande 2019-01-2022-12
Politiska sekreterare, Övrigt Politisk sekreterare 2019-01-2022-12
Rådet för funktionshinderfrågor, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Forsknings- och utbildningsnämnd, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ersättare 2022-11-2026-10
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020