Logo for the website Logo for the website
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Kulturnämnd, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2023-03-2023-08
Länstrafiken Örebro AB, styrelse, Bolag ledamot 2019-06-2023-05
Partiföreträdare, Övrigt Partiföreträdare 2023-03-2023-08
Planerings- och organisationskommitté, regionstyrelsens, Politisk organisation ledamot 2023-03-2023-08
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ledamot 2022-11-2026-10
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10
Demokratiberedning, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionråd, Övrigt oppositionsråd 2023-03-2023-08
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ledamot 2023-03-2023-08
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2023-03-2023-08
Kollektivtrafiknämnd, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020