Logo for the website Logo for the website

Centerpartiet

  • 070 523 70 65 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Örebro läns bildningsförbund, styrelse, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Länsteatern Örebro AB, styrelse, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Beredning för närsjukvård, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2018-10-2022-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020