Logo for the website Logo for the website

Moderata Samlingspartiet

  • 072 333 26 70 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Länsmusiken i Örebro AB, ombud, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Patientnämnd, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2019-01-2022-12
Kulturnämnd, Politisk organisation ledamot 2021-04-2022-12
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020