Logo for the website Logo for the website

Socialdemokraterna

  • 070 752 72 82 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning i Lindesbergs kommun, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Folktandvårdsnämnd, Politisk organisation vice ordförande 2019-01-2022-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ledamot 2020-02-2022-10
Jurymän enligt 12 kap 4 § tryckfrihetsförordningen, 1:a gruppen, Jurymän och nämndemän juryman 2019-01-2022-12
Specifikt samverkansråd skola, utbildning och kompetensförsörjning, Övrigt ledamot Lindesberg kommun 2022-02-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020