Region Örebo county Region Örebo county
Search
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Folktandvårdsnämnd, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2023-01-2026-12
Servicenämnd, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Beredning för forskning och utbildning, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Mälardalsrådet, Övrigt ersättare 2023-06-2027-05
Regionstyrelsen, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ersättare 2024-06-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2023-05-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020