Region Örebo county Region Örebo county
Search

118 miljoner kronor till länets kulturaktörer

Published: 2023-02-07 14:40

Region Örebro län ska dela ut cirka 118 miljoner kronor till länets kulturaktörer. Det fattade kulturnämnden beslut om vid dagens sammanträde.

- De aktörer som nu får ekonomiskt stöd är alla viktiga för länets kulturliv. Vår förhoppning är att pengarna ska användas för att stärka och vidareutveckla de fina verksamheter som finns i länet så att alla invånare även i fortsättningen kan njuta av kulturella upplevelser av hög klass, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Den största delen av pengarna, drygt 113 miljoner kronor, fördelas i enlighet med den så kallade kultursamverkansmodellen. Den utgår från den regionala kulturplanen och bygger på samfinansiering genom statliga och regionala insatser. Av de 113 miljoner kronorna, som är en ökning med cirka 3,9 miljoner kronor jämfört med i fjol, står staten för cirka 48 miljoner kronor och Region Örebro län för cirka 65 miljoner kronor. Bland de aktörer som ingår i kultursamverkansmodellen och som därmed för del av stödet finns Länsmusiken Örebro, Örebro länsteater, Örebro läns museum och Arkivcentrum.

- Kulturen är viktig för väldigt många människor och Region Örebro län har ett ansvar att stötta de kulturaktörer som är verksamma i länet. Tack vare stödet kan den regionala infrastrukturen för kultur utvecklas till glädje för både utövare och publik, säger Ulla Bergström (S), vice ordförande i kulturnämnden.

Utöver det stöd som ges inom ramen för kultursamverkansmodellen beslutade kulturnämnden även om att fördela så kallade regionala verksamhetsmedel. Dessa medel omfattar cirka 4,8 miljoner kronor och betalas ut till bland annat Teater Martin Mutter, Skoindustrimuseet i Kumla, och Alfred Nobels museum i Karlskoga.

- Att kunna ta del av kultur är en demokratisk rättighet som ger oss sammanhang och som vi hoppas ska nå så många som möjligt. Då är det viktigt att det finns ett brett utbud av kultur och där är de regionala verksamhetsmedlen en viktig pusselbit, säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, February 15, 2023