Logo for the website Logo for the website

Vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin återupptas

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-03-25 17:07

Folkhälsomyndigheten har beslutat att återuppta vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin för personer som är 65 år och äldre. För yngre personer rekommenderas fortsatt paus. I Örebro län gäller fortsatt att åldersgruppen 75 år och äldre vaccineras nu. När vi nu har tillgång till tre vaccin kan vi förhoppningsvis öka vaccinationstakten såväl regionalt som nationellt.

Effektivt skydd

Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har gjort en samlad bedömning att Astra Zenecas vaccin skyddar effektivt mot svår sjukdom och död i covid-19 och man har inte kunnat se någon risk för de här sällsynta och allvarliga biverkningarna hos äldre. Vad gäller de som är yngre än 65 år så vill man avvakta mer data kring säkerheten och därför har man alltså valt att fortsätta pausa Astra Zeneca för den åldersgruppen.

Vilka kan vaccinera sig i Örebro län nu?

Här kan du se vilka grupper som kan vaccinera sig i Örebro län nu (1177.se)

Mer information:

Folkhälsomyndigheten

Läkemedelsverket

 

  

Did the content help you?

Last updated: Friday, June 4, 2021