Region Örebo county Region Örebo county
Search

Barn och ungas skolgång och psykiska hälsa ska stärkas

Published: 2024-06-17 15:57

Det finns behov av att förbättra villkoren för länets barn och unga inom områden som skolgång och psykisk hälsa. Det behovet vill Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd tillgodose genom att stötta projektet Kraftsamling barn och unga.

– Skolresultaten är relativt låga och det är många unga som inte mår bra. Det måste vi göra allt vi kan för att göra något åt och i projektet Kraftsamling barn och unga tror jag att vi har goda förutsättningar att lyckas, säger Charlotta Englund (C), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Avsikten är att projektet ska fungera som en plattform som underlättar, stödjer och kopplar samman olika verksamheter och aktörer. Genom att starta upp ett antal pilotprojekt kommer arbetet i kraftsamlingen också att ge en möjlighet för verksamheter att testa nya arbetssätt.

– I dag görs olika insatser av flera aktörer, men det saknas ett samlat grepp där vi kan utforska nya arbetsmetoder och underlätta ett gemensamt lärande till glädje för barn och unga, säger Joakim Carlsson (S), vice ordförande i regionala tillväxtnämnden.

– Först och främst vill vi underlätta tillvaron för de enskilda eleverna i länets skolor. Men i ett större perspektiv handlar det om stärkt kompetensförsörjning genom att fler ungdomar klarar skolan och om ett minskat tryck på hälso- och sjukvården om fler ungdomar mår bra, säger Bo Rudolfsson, ledamot i regionala tillväxtnämnden.

Projektet ska starta i sommar och pågå i två år. Förutom Region Örebro län är även kommunerna Kumla, Lekeberg, Hallsberg, Degerfors, Hällefors, Lindesberg, Örebro, Askersund, Ljusnarsberg, Nora, Karlskoga och Laxå involverade.

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 17, 2024