Logo for the website Logo for the website

Har du eller någon du lever nära haft eller har en cancersjukdom?

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2022-09-26 15:29

Har du eller har du haft en cancersjukdom? Lever du nära någon med cancer? Välkommen att vara med i vår kurs ”Cancer-rehab” på USÖ.

Om kursen

Cancer-rehab kursen ger en inblick i cancersjukdom och behandling. Syftet är att få ökade kunskaper för att lättare hantera en förändrad livssituation. Vid kursens föreläsningar ges möjligheter till frågor och diskussion. Ämnen som berörs är: Människokroppen och cancer, diagnos och behandling, forskning, komplementära och alternativa metoder samt hälsosam mat.

Kursen planeras att starta i november och ges vid fyra tillfällen under hösten. Aktuella datum är 8/11, 15/11, 22/11 samt 29/11. Tid kl. 15-17.15, fika ingår.

Anmälan och frågor

Eveline Gullberg, kurator, Onkologiska kliniken

Tel: 019-602 78 62

Ann-Britt Fahlin, kurator, Medicinska kliniken

Tel: 019-602 10 92

Plats

Universitetssjukhuset Örebro. Lokal Koltrasten, F-huset, uppgång intill apoteket i Gallerian

Kostnad

Vanlig patientavgift, högkostnadsskydd gäller. Ingen avgift för närstående.

Did the content help you?

Last updated: Monday, September 26, 2022